Organisatiestructuur
line

Organisatiestructuur

De Vereniging van Eigenaars kent als hoogste orgaan de vergadering van eigenaars, die het beleid bepaalt en uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en drie commissarissen kiest. Een administrateur wordt eveneens door de Vergadering van Eigenaars aangesteld. De administrateur is geen lid van de vereniging. Bovenstaande functionarissen vormen samen het dagelijks bestuur.

Bij overdracht van een appartement en bij aankoop, wordt men als eigenaar automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen.